Algemene Voorwaarden

Voor catering- en foodtruck werkzaamheden gelden de volgende algemene voorwaarden:
Indien de cliƫnt een overeenkomst annuleert is zij, als schadevergoeding, de volgende annuleringskosten in percentages van het voor de desbetreffende goederen ofdiensten van het Ministerie van Geluk in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd:

– Drie dagen (72 uur) voor de dag van uitvoering 100%
– 7 dagen tot 3 dagen voor de dag van uitvoering 75%
– 28 dagen voor de dag van uitvoering 50%

De website maakt gebruik van Cookies
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

PRIVACYBELEID

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Ministerie van Geluk. Ministerie van Geluk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

DOELEINDEN VERWERKING

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Ministerie van Geluk;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van Ministerie van Geluk;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Ministerie van Geluk.
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Ministerie van Geluk daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Ministerie van Geluk stelt.
Save settings
Cookies settings
Scroll naar boven